Dalton Kindcentrum (DKC) De Groen

De Groen is een kindcentrum (i.o.) voor christelijk Daltononderwijs en opvang voor kinderen van 4 -12 jaar. De Groen, de naam zegt het al, een kindcentrum in een groene omgeving met veel ruimte rondom, aan de rand van het dorp. Hier kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven in het bouwen van hutten, het spelen op een groot speelveld en op een prachtig uniek kleuterplein. Ook hebben wij een schooltuin en een buitentheater.

Ervaren en beleven

Op ons kindcentrum worden elke dag door iedereen ervaringen en belevingen ingebracht. We werken met elkaar aan een gemeenschap waarin iedereen zich gelukkig en geaccepteerd voelt. Dagelijks komen er ongeveer 176 kinderen naar De Groen. Samen werken we aan hun ontwikkeling tot ‘mensen zonder vrees’.

Onze missie

Wij willen op onze school een omgeving scheppen waarin iedereen zich gelukkig en geaccepteerd voelt. Het gaat niet in de eerste plaats om de leerstof, maar om elk individueel kind. We proberen steeds elk kind dat te geven wat het in elk stadium van zijn/haar ontwikkeling nodig heeft. Hierbij is geen enkel mens gelijk.

Je ontwikkelen op De Groen: veilig, vertrouwd, verantwoord en nieuwsgierig. Samen denken, durven, doen!

Onze visie
$image['alt']

Genieten van schoolfruit op een Gezonde School

Ons gebouw

Een deel van het  gebouw dateert uit 1955, na een aantal verbouwingen is het huidige gebouw ontstaan. Alle groepen hebben hun eigen ruimte. In de gemeenschapsruimte en een ruime hal kunnen kinderen in stilte of  samenwerken.
Medio 2025/2026 zal ons kindcentrum school gehuisvest zijn in een nieuw gebouw.

Betrokkenheid van ouders

Heel veel ouders bieden de helpende hand  o.a. bij de atelieropdrachten in de onderbouw, de tuin en het vervoer voor allerlei excursies. We vinden dat heel fijn, want zonder de hulp van deze ouders zouden we heel veel activiteiten binnen en buiten de school niet kunnen organiseren.

De leerlingenraad

Een groep van enthousiaste kinderen gekozen uit en door de kinderen uit de groepen 3 t/m 8.

Deze kinderen zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op school. Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar wat leeft onder de kinderen. Daarom praat de leerlingenraad regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.