Ouderklankbordgroep

Op elke Chrono-school worden ouders op verschillende manieren betrokken bij de school. De ouderklankbordgroep is hier ook een voorbeeld van. De ouderklankbordgroep van De Groen bestaat uit 3 ouders en de directeur. Ongeveer vijf keer per jaar komen we bij elkaar. De doelstelling is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid.

De betrokken ouders zijn een klankbord voor de directeur. Wat speelt er in de school en wat leeft er onder de ouders. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen. De ouderklankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. Er vindt geen besluitvorming plaats.

U als ouder kunt natuurlijk met iedere vraag of zorg terecht bij de directeur. Maar u kunt uw vragen ook neerleggen bij iemand van de ouderklankbordgroep; schroom niet.

Deelname aan de OKG is voor maximaal zes jaar. Vanuit de OKG worden nieuwe leden gezocht als de zittingsduur erop zit of als iemand om een andere reden vertrekt.

Op dit moment zijn de volgende ouders lid van de ouderklankbordgroep:
Jarin Tempelman,    [email protected]
Marieke Tromp,       [email protected]