Ouderwerkgroep

De Ouderwerkgroep (OWG) heeft drie hoofddoelen:

 • Het ondersteunen van het schoolteam bij de organisatie van activiteiten voor de leerlingen;
 • Het ondersteunen van de school bij de aanpak van huishoudelijke en technische zaken;
 • Het bevorderen en onderhouden van een goed contact tussen school en ouders.

Ondersteuning van het schoolteam
De OWG helpt het team bij de organisatie van activiteiten voor de leerlingen:

 • de vieringen met Kerst en Pasen
 • het Sinterklaasfeest
 • het schoolkamp van groep 8
 • het kleuteruitje (schoolreis groep 1 en 2)
 • het eindfeest van/voor groep 8 (musical en barbecue)
 • de herfstwandeling / – buitendag
 • de koningsspelen
 • het verkeersexamen
 • de avondvierdaagse
 • de schoolconcerten (colaconcert en open podium).

Daar waar nodig roept de OWG hulp in van andere ouders.

Ondersteuning bij huishoudelijke en technische zaken
De OWG ondersteunt de school bij het onderhoud van de school en het schoolterrein.
Dit gebeurt door het organiseren van klusochtenden en – avonden met ouders , waarbij de OWG het materiaal en materieel regelt en ouders uitnodigt om te komen helpen.
Ook het plaatsen en onderhouden van de speeltoestellen wordt door het klusteam geregeld.

Betrokkenheid ouders
Het derde doel van de OWG is het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school.
Om elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te kunnen wisselen, wordt er aan het eind of aan het begin een barbecue georganiseerd voor alle ouders.
Ook wordt er een ouderavond over een actueel onderwijsinhoudelijk onderwerp of een kind gerelateerd thema georganiseerd, Op deze avond wordt het jaarverslag en de begroting toegelicht.

Bekostiging activiteiten
Voor bovengenoemde activiteiten die de school organiseert (vieringen met Sinterklaas, kerst
en Pasen, afscheid van groep 8, etc.) krijgt de school geen geld van de overheid, aangezien
ze niet tot het reguliere lesprogramma behoren. Deze activiteiten worden derhalve betaald
uit de vrijwillige ouderbijdrage en tevens uit de inkomsten uit de inzameling van oud papier.
Dus bewaar vooral uw oud papier voor de school!
De inzameldata staan op de jaarkalender en worden tevens vermeld op het “Infootje”.

De penningmeester van de OWG regelt het innen van de ouderbijdrage en het beheer daarvan.
De ouderbijdrage (die overigens niet verplicht is) voor het schooljaar 2020-2021 is € 25,- per kind.
Daarnaast zorgt de penningmeester jaarlijks voor een overzicht van de uitgegeven gelden en
een begroting voor het nieuwe schooljaar.

Werkwijze
De OWG vergadert circa 7 keer per jaar.
Bij de vergaderingen is er altijd een vertegenwoordiger van het schoolteam aanwezig.

Tijdens de vergaderingen bereid de OWG de activiteiten voor en stemt deze af met het teamlid.
Tevens worden de voorbije activiteiten geëvalueerd om deze in de toekomst nog beter te laten
verlopen.

Samenstelling
De OWG bestaat op dit moment uit:

 • Hans Varwijk (voorzitter OWG)
 • Henri Hoogeveen (penningmeester OWG)
 • Alice Roos (secretaris OWG)
 • Ronny Houtman (coördinator klusdagen)
 • Emiel Kosse  (klusteam en ondersteuning techniekonderwijs)
 • Danieke Brakke
 • Marijke Kuilder
 • Zjoske Arkes (teamlid De Groen)
 • Een afgevaardigde van de MR

Heeft u vragen, opmerkingen, een leuk idee voor een activiteit of misschien wel tijd om ons te helpen, u kunt ons altijd aanspreken bij school. Daarnaast zijn onze telefoonnummers op te vragen op school.

Tot slot
Laten we ons met z’n allen inzetten voor een zo optimaal mogelijke leef- en werksfeer op school, opdat onze kinderen een fijne basisschooltijd hebben met vele mooie herinneringen! Want uiteindelijk doen wij het allemaal samen voor onze kinderen.

Met vriendelijke groet,
De Ouder Werkgroep